Bli medlem

Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften är 260 kr för junior (t.om. 18 år), 300 kr för senior.
Som medlem i HFK (eller annan lokalförening inom SFF) får man Lill-Blakken - SFFs medlemstidning.
Man kan också betala in 100 kr för att bli stödjande medlem, då ingår inte Lill-Blakken. 

Såhär gör du:
- Betala in medlemsavgiften på bankgiro: 347-4889.
- Ange namn, adress, telefonnummer och ev. e-mailadress.
- (Om du betalar via internet och inte får plats att fylla i alla dessa uppgifter; komplettera med ett mail till kassör Jennifer Gull, jennifer.gull @ outlook.com).