Om föreningen

Om föreningen

 


Hallands fjordhästklubb (HFK) bildades 1960, och är en av 20 lokalföreningar som tillhör Svenska fjordhästföreningen. Som medlem i Hallands fjordhästklubb är man alltså även medlem i Svenska fjordhästföreningen, www.fjordhastforeningen.se.


Alla som är intresserade av fjordhästar är välkomna som medlemmar! Några av medlemmarna sysslar med avel eller tävlar eller både och, andra vill bara ge sitt stöd åt rasen eller vara med på andra aktiviteter. Vill du bli medlem? Betala in medlemsavgiften på bankgiro: 347-4889. Ange namn, adress, telefonnummer och ev. e-mailadress. (Om du betalar via internet och inte får plats att fylla i alla dessa uppgifter; komplettera med ett mail till kassör Jennifer Gull, jennifer.gull @ outlook.com). Medlemsavgiften är 260 kr för junior (t.om. 18 år), 300 kr för senior. Som medlem i HFK (eller annan lokalförening inom SFF) får man Lill-Blakken - SFFs medlemstidning. Man kan också betala in 100 kr för att bli stödjande medlem, då ingår inte  Lill-Blakken. 
 
mailadress